Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av prosjektet Oppgaveløsning og aktiv brukermedvirkning på hjelpemiddelområdet

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av to modellforsøk ved fire hjelpemiddelsentraler. Målsetningen med modellforsøkene har vært å øke brukertilfredsheten i hjelpemiddel¬formidlingen. De viktigste virkemidlene har vært aktiv brukermedvirkning og en mer differensiert formidlingsprosess. Målgruppen i forsøkene har vært 'brukere som lever et aktivt liv og er avhengig av hjelpemidler til daglig'. Modellforsøket med Brukerpass ga deltagerne anledning til selv å velge hvor de skulle henvende seg med hjelpemiddelbehovet sitt. Tendensen var at deltagerne valgte å henvende seg til firma/leverandør eller til hjelpemiddelsentralen. Kommunen ble valgt bort. Ordningen med brukerpass ga innsparing i tid - både for bruker og fagperson - og en enklere saksgang knyttet til både reparasjon og bytte av hjelpemiddel. Modellforsøket Kontaktperson barn gjorde at det ble lettere å henvende seg direkte til sentralen for å få hjelp til hjelpemiddelbehovet. Den direkte kontakten med sentralen (v. kontaktpersonen) økte både når det gjaldt behovet for informasjon, opplæring og reparasjoner. Kontaktpersonen brukte mer tid på sakene og følte en sterkere forpliktelse, enn de ellers gjorde på tilsvarende saker. Det ble større variasjon i henvendelsene, og dermed flere oppgaver knyttet til å sortere, koordinere og plassere rett oppgave hos rett person.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G08010

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Lisbet Grut
  • Reidun Skøien
  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78A054502

ISBN

8214038332

Vis denne publikasjonen hos Cristin