Til hovedinnhold
Norsk English

Spørreundersøkelse rettet mot tidligere sykepleierstudenter

Sammendrag

STF78 A054501   SINTEF Helse har på oppdrag fra NOKUT gjennomført en  spørreundersøkelse blant uteksaminerte studenter ved samtlige av landets sykepleiehøgskoler. Undersøkelsen er gjennomført i form av en retrospektiv spørreundersøkelse som omfatter kandidater som fullførte bachelorgradstudier (grunnutdanninger) i sykepleie i 2003 og 2004. Dette gjelder kandidater fra 31 studietilbud ved 27 institusjoner. Målet for spørreundersøkelsen er å gi svar på kandidatenes egen tilfredshet med studiet basert på de standarder og kriterier som ligger til grunn for disse studiene (bachelorstudier i sykepleie). Målet med undersøkelsen er videre å avdekke styrker og svakheter ved hvert enkelt av studietilbudene.  Denne hovedrapporten presenterer resultatene fra alle studietilbudene sett under ett. I tillegg er det utarbeidet korte rapporter med hovedresultater for hvert enkelt studietilbud.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G114

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Halvdan Harsvik
  • Mitchell Elliott Loeb

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2414

ISBN

8214036844

Vis denne publikasjonen hos Cristin