Til hovedinnhold
Norsk English

25 år med selvbestemt abort

Sammendrag

STF78 A052501 Rapporten bygger på en analyse av alle utførte svangerskapsavbrudd registrert i Statistisk sentralbyrå fra 1. januar 1979 til og med 31. desember 2003. I løpet av de 25 første årene med lov om selvbestemt abort er det registrert 365 553 utførte inngrep blant kvinner 15-44 år. I løpet av 25-årsperioden har det skjedd store demografiske endringer blant kvinner i fertil alder (15-44 år). Antallet gifte kvinner har gått tilbake med 150 000, samtidig som antallet ugifte kvinner har økt med 250 000. Justert for endringer i alders- og sivilstandssammensetning av populasjonen har den generelle abortraten gått gradvis nedover fra 18,1 til 15,3 per 1 000 kvinner fra femårsperioden 1979-84 til perioden 1999-2003 (16 %). Den generelle abortraten for gifte kvinner har gått ned fra 10,9 til 8,3 per 1 000 (24 %) fra 1979-84 til 1999-2003. Samtidig har den generelle abortraten for ugifte kvinner gått tilbake fra 23,1 til 19,2 per 1 000 (17 %) over samme periode. De fylkesvise forskjellene i abortrater er blitt mindre i løpet av de 25 årene for studien.  Forekomsten er fortsatt høyest i Oslo og Finnmark. Fylker med høy forekomst av svangerskaps-avbrudd har høyere aldersspesifikke abortrater i alle aldersgrupper enn fylker med lavere forekomst av svangerskapsavbrudd. Andelen inngrep utført etter 12. svangerskapsuke har vært stabilt over alle årene for studien (< 3 %). Andelen innvilgede søknader på grunnlag av arvemessige forhold har vært økende og øker med økende svangeskapslengde. Den totale konsepsjonsraten (summen av fødsels- og abortrate) har gått sterkt tilbake for norske tenåringsjenter i løpet av perioden. I hele perioden 1979-2003 har abortratene vært høyest blant kvinner 20-24 år.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78C01130

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inger Johanne Bakken
  • Finn Egil Skjeldestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78A052501

ISBN

8214037859

Vis denne publikasjonen hos Cristin