Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Ringedalen/Skjeggedal Helikopterplass

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Helikopterlandingsplass Ringedalen/Skjevdal i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene viser at det er ingen bygninger innenfor støysonene som har et støyømfintlig bruksformål.
Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS avd. Hardanger
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102003351

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A24075

ISBN

9788214053173

Vis denne publikasjonen hos Cristin