Til hovedinnhold
Norsk English

Krefter og deformasjon av skjørt i FhSim

Sammendrag

Skjørtets evne til å skjerme mot lus, samt belastningene som skjørtet påfører merd og fortøyning, er avhengig av de rådende strøm- og bølgeforholdene ved lokaliteten. Gjennom arbeidet presentert i denne rapporten er det studert hvordan skjørtets egenskaper kan forbedres i forhold til sjøkrefter, og blant annet hvordan skjørtet kan modifiseres med hensyn til nedlodding og innfesting. For å vurdere de ulike skjørtmodifikasjonene ble det utviklet en merdmodell med skjørt for simuleringskjernen FhSim. Modellen ble validert mot fysiske modellforsøk med merd og skjørt. I hovedsak viste valideringsresultatene at dragkreftene for skjørtet og skjørtdeformasjonen ble overestimert i FhSim i forhold til modellforsøkene, men den numeriske modellen vil allikevel være godt egnet til å gjøre innledende studier for å vurdere forskjellige mulige forbedringer i design. Resultatene indikerer at skjørtdeformasjonen vil kunne reduseres og bli jevnere ved å feste skjørtet i bunnringen ved hjelp av en skjørtline, øke nedloddingsvekten eller ved å erstatte enkeltlodd i skjørtet med loddline. Det er også sannsynlig at disse modifikasjonene vil kunne redusere problemet med luftlommer i skjørtet og at skjørtet kryper oppover flytekragen. Kortere og jevnere avstand mellom innfestingspunktene vil kunne få skjørtet til å henge glattere uten folder.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Per Rundtop
  • Andreas Myskja Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055726

Vis denne publikasjonen hos Cristin