Til hovedinnhold
Norsk English

Seleksjonsforsøk med 55mm enkeltrist i firepanelkonstruksjon Rapport fra toktet ombord MTr ""Arctic Swan"" i perioden 23. november - 03. desember 2012 i fiskefeltene rundt Hopen, Storfjorden og Bjørnøya

Sammendrag

Seleksjons parametrene som ble oppnådd for torsk i dette toktet med den nye rist seksjonen laget i 4-panel konstruksjon og ved svært høy fisketetthet av fisk (opptil 1.1 tonn per minutt) er mye bedre sammenlignet med de oppnådd med ristseksjoner laget i to panel konstruksjon. Mer spesifikk, var den gjennomsnittlige middelseleksjonen (L50 = 56,87 cm) mye mer stabil og hadde en liten mellomhal variasjon (54,88 – 58,69 cm). Like stabil som L50 var det gjennomsnittlige seleksjonsintervallet (SR = 8,19 cm) og viste også en liten mellomhal variasjon (6,46 – 9,89 cm). Tidligere forsøk med ristseksjoner laget i to panel konstruksjon har vist mye mer variasjon i seleksjons parametrene, spesielt i seleksjonsintervallet. Denne forbedring av seleksjonsintervallet (SR) kan være et resultat av å montere en rist i en fire panel seksjon. Dette fordi konstruksjonsmessig er en fire panel ristseksjon mye mere stabil enn en to panel ristseksjon, og i tillegg kan en fire panel ristseksjon ha bedre (høyere) vanngjennomstrømning, pga åpne kvadratiske masker i alle ledepanelene. Vanngjennomstrømning ble dessverre ikke målt under dette forsøket. Selv om middelseleksjonen (L50) og seleksjonsintervallet (SR) viste verdier som kunne tolkes som svært gode fra et forvaltningsmessig synspunkt, ble det fremdeles observert at mye fisk som samles foran rista, og at en god del fisk sorteres rett før rista er tatt om bord. Dette ble direkte observert i hal 11 og 15. At fisk sorteres på overflaten betyr at fisk har lite sjanse å overleve og derfor er dette en uønsket situasjon som krever videre utvikling av ristseksjonen. Informasjon om sekkens fyllingsgrad, via mengdesensorer, ga fortsatt et feil bilde av den totale fangsten når rista brukes. Når mengdesensorene viser en viss fangst i sekken, kan det fremdeles være dobbelt så mye fisk igjen i forlengelsen og foran rista.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Bent Herrmann
  • Jørgen Vollstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055696

Vis denne publikasjonen hos Cristin