Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner for helikopterlandingsplass på Dombås

Sammendrag

STF90 A06012 Det er beregnet støysoner for helikopterlandingsplassen til luftambulansen på Dombås etter retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet samt forskriften til forurensningsloven om lokal grenseverdier for støy.Beregningene er utført med sist tilgjengelige versjon av NORTIM 3.1. Resultatene er tilgjengelig på digital form for innlegging i kommunens kartverk. Støysonene ligger i Dovre kommune.  

Oppdragsgiver Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.28

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A24

ISBN

82-14-02847-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin