Til hovedinnhold
Norsk English

Islaster - isvekst og forslag til vedtak

Sammendrag

I forbindelse med to uværsperioder i januar 2006 rømte det fisk fra flere oppdrettsanlegg. For en del av disse anleggene var en kombinasjon av tidvis kraftig vind og nedising sterkt medvirkende til rømmingene. Nedisingen skyldtes en kombinasjon av kraftig vind og lav temperatur over lang tid. Isingshastigheten vil være avhengig av blant annet vindhastighet og lufttemperatur.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Østen Jensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214039592

Vis denne publikasjonen hos Cristin