Til hovedinnhold
Norsk English

Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord.Støy fra helikopteraktivitet

Sammendrag

Det er utført støyberegning med NORTIM for to alternativer til helikopterlandingsplass ved en ny stasjon for GSV på Storskog i Finnmark fylke. Beregningene er gjort i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet og inngår som en del av konsekvensutredningen for stasjonen. Det er angitt at landingsplassen vil ha inntil 120 landinger og tilsvarende avganger i løpet av et år. I tillegg er det beregnet for en trafikkmengde med 250 landinger og avganger pr år. Resultatene viser at det ikke er bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene for noen av alternativene med den angitte trafikkmengde.
Oppdragsgiver: Multiconsult AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102002429

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23985

ISBN

9788214053159

Vis denne publikasjonen hos Cristin