Til hovedinnhold
Norsk English

Faglig underlag for krav til flytende oppdrettsanlegg NS 9415 Oppsummeringsrapport

Sammendrag

Aquastructures AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS har begge jobbet med forhåndsavtalte problemstillinger, se vedlagg A. I tillegg har Endre Leite fra Hydrotech AS og Terje Oldsen fra Marine Harvest AS bidratt i prosjektgruppen. Denne samlerapporten er ment å oppsummere arbeidet og komme med konklusjoner og anbefalinger. Det henvises til de individuelle rapportene for mer detaljerte beskrivelser og bakgrunnsinformasjon.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Østen Jensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214039584

Vis denne publikasjonen hos Cristin