Til hovedinnhold
Norsk English

HMS i sjarkflåten - Sikkerhetsmessige forhold om bord på kystfiskefartøy opp til 15 meter - fase I

Sammendrag

Fase I i prosjektet ""HMS i sjarkflåten - Sikkerhetsmessige forhold om bord på kystfiskefartøy opp til 15 meter"" har hatt hovedfokus på: 1. Kontakt med interresseorganisasjoner, fiskere/båteiere, sjøfartsmyndigheter, fiskerifagskoler, forsikringsselskaper, båtbyggere, konsulenter, utstyrsleverandører. 2. Møte med kystfiskere. 30. november arrangerte SINTEF Fiskeri og havbruk og Norges Fiskarlag møte med kystfiskere på Nordland Fiskerifagskole. Elever og lærer deltok sammen med kystfiskere i regionen. Hensikten med møtet var å avklare viktige HMS-forhold for dagens mindre kystfiskeflåte gjennom en dialog med fiskere og elever ved fiskerifagskolen, samt komme med innspill til videre HMS-satsing for denne risikoutsatte flåtegruppen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tord Hanssen
  • Halvard Laurits Aasjord
  • Turid Myhre

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214039525

Vis denne publikasjonen hos Cristin