Til hovedinnhold
Norsk English

Kostnadsanalyse av ulike begroingshindrende strategier

Sammendrag

FHL havbruk tok i 2004 initiativ til et arbeid for å redusere kostnader knyttet til rengjøring og impregnering av nøter og annet utstyr, samt bidra til å utvikle metoder for redusert bruk av kobberholdig impregnering. Ett av delprosjektene var å gjennomføre en analyse av kostnader knyttet til begroingshindrende strategier. Arbeidet må sees i sammenheng med en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2004 som kartla de ulike begroingshindrende strategier. Kostnadsanalysen har hovedfokus på begroingshindrende tiltak for oppdrettsnøter i sjø.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trude Olafsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214039479

Vis denne publikasjonen hos Cristin