Til hovedinnhold
Norsk English

Delrapport II: Forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret, helse- og miljøundersøkelsen i 2011 - Forprosjekt – forskning om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret

Sammendrag

Tidligere: ID-nr.: A23155   Forprosjektets overordnete mål var å undersøke hvorvidt Forsvaret er preget av en høyere forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet enn andre relevante deler av norsk samfunnsliv og arbeidsliv som det er relevant å sammenligne med. Rapporten inneholder analyser fra Forsvarets helse‐ og miljøundersøkelse som ble utført i 2011, kommentarer fra de ansatte til forskerne via spørreundersøkelsen eller nettside samt intervjuer av ansatte fra to forskjellige miljø i Forsvaret. Basert på disse analysene har vi laget forslag til tiltak som kan brukes i arbeidet med å få ned forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet. Analysene viser at mobbing i forsvaret øker. Andelen ansatte i Forsvaret som oppgir å ha blitt mobbet det siste halve året har økt fra 2010 til 2011, fra 6,2 til 8,3 prosent. Dette er en høyere andel enn hva andre studier fra norsk samfunnsliv viste i 2005 og 2007. En sammenligning av Forsvarets ansatte med den nasjonale befolkningen i levekårsundersøkelsen fra 2009 viste at Forsvarets ansatte oftere oppga å være utsatt for plaging og ubehagelig erting fra kolleger og overordnede. Forekomst av uønsket seksuell oppmerksomhet har ikke endret seg merkbart i 2011 (4,3 %) i forhold til tidligere år. Sammenlignet med levekårsundersøkelsen så vi at andelen som oppga å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet var noe lavere blant Forsvarets ansatte enn blant deltakerne i levekårsundersøkelsen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Helse

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214054873

Vis denne publikasjonen hos Cristin