Til hovedinnhold
Norsk English

Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet

Sammendrag

STF78 A045022 Denne rapporten viser resultater fra en undersøkelse med svar fra henvisende leger i Midt-Norge (både fra spesialisthelsetjenesten og fastlegene), avtalespesialister (psykiatere og psykologer) i HMN og deres pasienter. I alt 54 prosent av fastlegene i undersøkelsen svarte at de ikke har henvist til avtalespesialist fordi de ikke har avtalespesialist i området hvor de jobber. Mens 19 prosent av henvisende leger i spesialisthelsetjenesten har svart det samme. De vanligste årsakene til å henvise til avtalespesialist var at pasientene ønsket det selv og deres vanligste lidelser var depresjon og angst. Over halvparten av fastlegene mente at kapasiteten til det psykiske helsevernet er alt for dårlig. Hele 89 prosent mente at tilgjengeligheten til psykiaterne er enten svært dårlig eller dårlig. Dette skyldes sannsynligvis at to av fylkene nesten ikke har psykiatere med driftstilskudd. Det ser ut som om fastlegene generelt vurderer kapasiteten og tilgjengeligheten til de psykiske helsetjenestene, inkludert avtalespesialistene, til å være alt for dårlig. Hele 74 prosent av fastlegene mente at tilgjengeligheten er svært dårlig eller dårlig for psykologer med driftstilskudd. De henvisende legene utrykker at de er fornøyd med avtalespesialistenes tjenester når deres pasienter mottar dem, men at de opplever å få for lite informasjon om dem, og at deres tilgjengelighet og kapasitet er for dårlig. Pasientene som mottar behandlingstilbud fra avtalespesialistene er gjennomgående svært fornøyd med tilbudet de mottar. Opp i mot 90 prosent av pasientene utrykker at de er fornøyd med ventetid, informasjon, og kvalitet på selve behandlingen. Avtalespesialistene selv er stort sett tilfredse med praksisen sin, men 33 prosent av dem kunne tenke seg å øke stillingsandelen sin. Halvparten av avtalespesialistene arbeider deltid. 
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78i02230
  • SINTEF AS / 78I02230

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tonje Lossius Husum
  • Rolf Wilhelm Gråwe
  • Johan Håkon Bjørngaard

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78A045022

ISBN

8214036704

Vis denne publikasjonen hos Cristin