Til hovedinnhold
Norsk English

Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving

Sammendrag

Denne sluttrapporten for AP 2 i prosjektet ""Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy"" sammenfatter aktiviteter av ulik art gjennomført i prosjektperioden. Det er utarbeidet et forslag til en standardisert metode for å observere fangst og måle bevegelse og posisjon av redskap under hiving og innhaling. Metoden baserer seg på bruk av sensorer festet til redskap og utfylling av ulike skjema ved ombordtaking av fangsten. Videre er det gitt noen resultater fra forsøk hvor en har studert ombordtakingsoperasjonen på snurrevadfartøy. Det er avholdt en intern workshop (idedugnad) ved SINTEF Fiskeri og havbruk hvor ulike sider av ombordtaking, og det å holde fisken levende fram til bløgging ble diskutert. Formålet var å samle nødvendig informasjon som et beslutningsgrunnlag for å utarbeide ulike konsepter for kortvarig levendelagring av fisk. Basert på ideene fra workshop'en og intervju med flere fiskere er det utarbeidet skisser av tre ulike konsepter for levendelagring av fangst: (1) Ombordtaking med sekking eller trykk/vakuumpumping. Fisken overføres til kar på dekk eller tank under dekk, (2) Fisken pumpes om bord fra snurrevad i åpen sjø, alternativt via en lagringsenhet, også i åpen sjø, hvor fisken holdes levende inntil bløgging umiddelbart etter ombordtaking, og (3) Snurrevaden trekkes inn i et slusekammer hvor fangsten frigjøres i en vannfylt tank om bord.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055665

Vis denne publikasjonen hos Cristin