Til hovedinnhold
Norsk English

Formidling av tekniske hjelpemidler i kommunene

Sammendrag

STF78 A044518 Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling for levekår ved Deltasenteret, har gitt SINTEF Helse i oppdrag å kartlegge hvordan formidlingsprosessen av tekniske hjelpemidler foregår ute i kommunene. Dette ble gjennomført ved en spørreundersøkelse blant tre involverte parter: brukere av tekniske hjelpemidler, kommunale formidlere og ansatte ved hjelpemiddelsentralene. Målet med prosjektet var å kartlegge hvordan kommunene følger opp sitt ansvar med tanke på å gi innbyggere med bevegelseshemming en god kvalitet på formidlingen av tekniske hjelpemidler.Brukerne opplever at de i stor grad medvirker i formidlingsprosessen og at kommunen ivaretar brukermedvirkning, selv om de samtidig ofte ber formidler bestemme valg av hjelpemiddel. Det store flertallet blant brukerne er også fornøyd med hvordan formidlingen av hjelpemidlene foregår, og de fornøyd med opplæringen i bruken av hjelpemidlet. Noen færre er fornøyd med oppfølgingen. En del brukere mener formidlingen tar for lang tid. Én av fire brukere opplyste at de hadde hjelpemidler stående som de ikke brukte. Dette tyder på at de fleste hjelpemidlene de har er til nytte, men det er viktig at man tar tak i de ressursene som står ubenyttet.  Også de fleste kommunale formidlerne mener at kommunen ivaretar brukermedvirkning. Formidlerne er imidlertid mer kritiske til sin egen innsats når det gjelder opplæring og oppfølging. Forsinkelser i formidlingsprosessen kan forårsakes både av kommunal formidler, ansatte på hjelpemiddelsentralen og leverandør. Bedre informasjon til brukerne om hjelpemidler, om tiden formidlingen tar samt å korte ned ventetiden totalt set, er viktig for brukerne.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G084

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Reidun Skøien
  • Marit Hoem Kvam

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78A044518

ISBN

8214036712

Vis denne publikasjonen hos Cristin