Til hovedinnhold
Norsk English

Energireduserende tiltak innen norsk fiskeri.

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond og Norges Fiskarlag. Målet med rapporten er å dokumentere energiforbruket under normal drift innen de viktigste flåtegruppene i norsk fiske, og foreta en vurdering av potensialet for energireduserende og miljørettede tiltak. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomført arbeid ved SINTEF Fiskeri og havbruk og hos andre, supplert med ytterligere undersøkelser.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Harald Ellingsen
  • Morten Lønseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035503

Vis denne publikasjonen hos Cristin