Til hovedinnhold
Norsk English

Medisiner om bord på fiskefartøy - innhente brukererfaringer - fase I

Sammendrag

Det er foretatt brukerintervjuer omkring krav til medisiner og erfaringer med medisinbruk om bord, av en rekke skippere og noen redere på kystfiskebåter og større havgående linebåter, ringnotbåter og trålere/fabrikkskip. De aller fleste driftsgrupper er derved dekket opp. Også fagpersoner på landsiden er blitt intervjiet om status og deres syn på dagens medisinkrav.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord
  • Turid Myhre

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033101

Vis denne publikasjonen hos Cristin