Til hovedinnhold
Norsk English

Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Sammendrag

Økt livskvalitet med GPSTrygge spor er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektet harvært organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner harsamarbeidet om å utvikle kunnskap vedrørende bruken av GPS, for å bidra til at personer med demens opplever en tryggere og mer aktiv hverdag. Videre vil en skape større forståelsefor pårørendes situasjon og vurdere hvilke nytte ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester mener bruken av GPS gir. Gjennom praksisnær forskning er det forsøkt å gi svar på hvordan en GPS-løsning med støttesystemer kan utvikles for å møte behovene til målgruppene. Å vurdere om teknologien har effekt og nytte for personer med demens, deres pårørende og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, har vært prosjektets overordnede mål. Prosjektet har videre studert organisering av tjenesten og hvordan GPS løsninger kan forbedres.Konklusjonene fra prosjektet baserer seg på erfaringer fra 55 brukere, deres pårørende og ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Resultatene viser at bruk av lokaliseringsteknologi bidrar til økt trygghet, frihet, selvstendighet og livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.
Oppdragsgiver: Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommuner ; RFF Oslofjordfondet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90L280

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • SINTEF Digital / Helse

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23878

ISBN

9788214053142

Vis denne publikasjonen hos Cristin