Til hovedinnhold
Norsk English

Nordisk Workshop ""Teknologi på biologiens premisser - hvordan utforme teknologi for god fiskevelferd?"" Trondheim, Norge 21. og 22. juni 2005

Sammendrag

I takt med økte krav om bedre fiskevelferd oppstår det gap mellom det som etterspørres av teknologi og det som kan leveres av teknologi. Hvordan kan en levere teknologi som sikrer god fiskevelfers?

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035449

Vis denne publikasjonen hos Cristin