Til hovedinnhold
Norsk English

Oppforingsanlegg for lake (Lota lota)

Sammendrag

Ut fra biologiske og naturgitte forutsetninger virker det som oppforing av lake kan være en interresant næringsvei for investeringer i tilknytning til Snåsavatnet. Området ligger strategisk til  i forhold til vei, fly, tog og båt for rask transport til markedet og har et godt utbygd veinett rundt potensiell oppdrettslokalitet. Laken virker dessuten som en hardfør art som er forholdsvis lett å tilpasse oppdrettsmiljø. Dette kan gi muligheter for å kombinere systematisk teinefangst etter lake med oppdrett. Ressursgrunnlaget virker dessuten stabilt og høyt med tanke på uttak av settefisk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Prestvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035384

Vis denne publikasjonen hos Cristin