Til hovedinnhold
Norsk English

Forholdet mellom redskap og kvalitet på fisk, råstoffbehandling ombord i fartøy, del II. Dokumentasjon av egenskaper ved ny T90 trålsekk

Sammendrag

I november 2004 ble det gjennomført et tokt med en fabrikktråler i Barentshavet. Formålet var at etterprøve anvendelsen av en T90 trålpose var gunstig for kvaliteten av fangsten. I T90 trålposen er notlinet snurt 90 grader i forhold til linet i valig trålpose. Denne måten at anvende vanlig notlin på har vist sig at ha en rekke positive effekter på forskjellige forhold omkring fangsten, herunder bedre kvalitet. Det var i dette prosjekt målet at undersøke denne effekten i et nordnorsk torskefiskeri.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hanne Digre
  • Hansen Ulrik Jes

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035376

Vis denne publikasjonen hos Cristin