Til hovedinnhold
Norsk English

TEKMAR 2004 Oppsummering fra seminar/idedugnad 17. og 18. nov. 2004

Sammendrag

TEKMAR 2004 ble arrangert i Trondheim 17. og 18. november 2004, med omlag 120 deltagere.  Arrangører for TEKMAR 2004 var SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Teknologibedriftenes landsforening, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske maritime eksportører, Norske leverandører til havbruksnæringen, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.  I rapporten oppsummeres tema/problemstillinger som deltagere ved TEKMAR 2004 ser det som viktig å gjennomføre aktiviteter innen.  Informasjon fra idèseminaret, inkludert presentasjoner, er tilgjengelig på www.tekmar.no.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035317

Vis denne publikasjonen hos Cristin