Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Værøy Helikopterhavn

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Værøy helikopterhavn i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på trafikken for året 2011, samt for en prognose for 2022. Resultatene viser at det er i alt er 2 bygninger innenfor støysonene som har et støyømfintlig bruksformål. Begge to er fritidsboliger beliggende i gul støysone.
Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E406

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23834

ISBN

9788214053128

Vis denne publikasjonen hos Cristin