Til hovedinnhold
Norsk English

Forprosjekt - Ny Ultra høytrykksteknologi for utvidet holdbarhet for prefabrikkert utvannet tørrfisk, i fersk kjølt tilstand

Sammendrag

Hovedmålet i prosjektet var å øke holdbarheten for fersk utvannet tørrfisk i kjølt tilstand ved bruk av høytrykksprosessering (HPP). Det var i denne sammenheng viktig å få indikasjoner på muligheter og begrensninger ved teknikkens egnethet. Det ble utført undersøkelser på overlevelse av bakteriell flora under ulike HPP kombinasjoner: trykk, sykluser og holdetid. Videre var oppgaven å undersøke organoleptiske egenskaper som visuelt utseende og konsistens/tekstur endringer som følge av HPP behandling.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stig Jansson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033225

Vis denne publikasjonen hos Cristin