Til hovedinnhold
Norsk English

Svaiforankring av oppdrettsanlegg Nye rømmingssikre merdkonsept

Sammendrag

Rapporten inneholder en diskusjon relatert til utfordringer med svaiforankring av oppdrettsanlegg. Svaiforankring av oppdrettsanlegg er fra et styrkemessig synspunkt en ideell forankring og er spesielt gunstig ved kompleks bunntopografi. Utfordringene er at svaiforankring legger beslag på mer areal, og derfor vil være mindre egnet i trange sund, nær skipsleder osv. og at det i utgangspunktet ikke er redundans i et svaiforankringssystem.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Egil Lien
  • Jørgen Krokstad
  • Mats Augdal Heide

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033209

Vis denne publikasjonen hos Cristin