Til hovedinnhold
Norsk English

Anbefalt utlegg av enkeltliner Nye rømmingssikre merdkonsept

Sammendrag

Hengslede eller lange stålanlegg er meget følsomme for forankringsmetoden som benyttes. Et overordnet mål er å minimalisere de globale momentene som påføres anlegget.   I denne rapporten utføres analyser på anlegg og forankringskomponenter, og resultatene fra analysene gir ny kunnskap og forslag til forbedret forankring av stålanlegg.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Egil Lien
  • Mats Augdal Heide

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033195

Vis denne publikasjonen hos Cristin