Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner for Bardufoss flystasjon/lufthavn. Beregnet etter T-1442/2012.

Sammendrag

Det er beregnet støysoner for Bardufoss flystasjon/lufthavn i tråd med reglene i retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med utgangspunkt i trafikken for 2011 og en prognose 10 år fram i tid. I prognosesituasjonen er det tatt hensyn til planlagt utvidelse av helikopterområdet med ny landingsplass og ny hangar for NH90.Beregningsprogrammet NORTIM versjon 3.4 er benyttet og digital topografi er lagt til grunn slik at terrengets innvirkning på lydutbredelsen er ivaretatt.I tillegg til støysonekart er det gjort punktberegninger av bygninger med støyfølsomt bruksformål i området.
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E104.25

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23785

ISBN

9788214053111

Vis denne publikasjonen hos Cristin