Til hovedinnhold
Norsk English

Modellforsøk Nye rømmingssikre merdkonsept

Sammendrag

Denne rapporten presenterer enkle modellforsøk av oppdrettsnøter, og resultatene er sammenlignet med tilsvarende numeriske analyser. Hovedfokuset er på kraftgang og belastninger i nota ved heving, og fasongen til loddsatt not. Målet med modellforsøkene har vært å få en praktisk vurdering av oppdrettsnøter. Både ""vanlige"" oppdrettsnøter samt et nytt notkonsept har blit vurdert.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033144

Vis denne publikasjonen hos Cristin