Til hovedinnhold
Norsk English

Riving og deformasjon av not Nye rømmingssikre merdkonsept

Sammendrag

Hovedmålet med dette delprosjektet er å gjøre en teoretisk vurdering av egenskapene til nøter med hensyn til faren for rømming av fisk fra oppdrettsanlegg. Det er valgt å fokusere på to tema relatert til not som er spesielt kritisk i forbindelse med rømming:   Deformasjon av not i strøm. Kontrollert og begrenset deformasjon er viktig for å redusere risiko for å få propellen til arbeids- eller brønnnbåt i nota.   Heving / operasjon. En stor andel av den rømte fisken er et resultat av riving av not (notlinet) som følge av heving eller annen håndtering av nota.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033136

Vis denne publikasjonen hos Cristin