Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøyberegninger for Moss lufthavn Rygge. Støysonegrenser etter T-1442 for ti års prognose

Sammendrag

Det er gjennomført støyberegninger for Moss Lufthavn Rygge relatert til  Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.   Støyberegningene er utført for en ti års prognosesituasjon, med betydelig øket sivil trafikk og redusert militær trafikk.   Støyberegningene er utført ved hjelp av programmet NORTIM som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.

Oppdragsgiver: Rygge sivile lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E410

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23736

ISBN

9788214053104

Vis denne publikasjonen hos Cristin