Til hovedinnhold
Norsk English

Hammerfest lufthavn Grøtnes Støyberegninger

Sammendrag

Det er utført støyberegning av flytrafikken for en alternativ lokalisering av Hammerfest lufthavn på Grøtnes. Beregningen er gjort med programmet NORTIM for tre alternative trafikkscenarier på to alternative rullebanelengder på 1 550 og 2 000 meter. Det meste av arealet for støysonene blir liggende over sjøen. Areal av støysonene øker typisk med ca. 10 % fra en trafikkmengde tilsvarende dagens situasjon til de to prognosesituasjonene. Resultatene viser videre at det verken med dagens trafikkmengde eller for prognosene vil ligge boliger innenfor støysonene. Derimot er det 5 fritidseiendommer som vil ligge innenfor støysonegrensene i alle scenarier.

Oppdragsgiver: ASPLAN VIAK AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E392

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23724

ISBN

9788214053098

Vis denne publikasjonen hos Cristin