Til hovedinnhold
Norsk English

FishTech 2012 - utfordringer og muligheter med trål som fiskeredskap

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 24. og 25. september, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Norges forskningsråd/MAROFF, Innovasjon Norge, Fiskeri- kystdepartementet og Fiskebåtredernes forbund, en dialogkonferanse med fokus på redskapsutvikling innen fiskeflåten. Konferansen fikk tilnavnet FishTech og er en delleveranse av prosjektet Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter hvitfisk, FHF-prosjektnummer 900447. Årets konferanse hadde fokus på utvikling av trålteknologi i forbindelse med torskefiskeriene. Konferansen fikk samlet innspill, fra trålrederier og utstyrsleverandør, med tanke på mulighetsområder for videreutvikling av trål som fiskeredskap. Utdrag fra foredragene som ble holdt under konferansen og innspillene som framkom i diskusjonene, er presentert i denne rapporten. På bakgrunn av dialogen under konferansen og evalueringen av arrangementet, vil SINTEF Fiskeri og havbruk jobbe for en videreføring av arrangementet i 2013.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristian Henriksen
  • Eduardo Grimaldo

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055597

Vis denne publikasjonen hos Cristin