Til hovedinnhold
Norsk English

Korttidsanriking av Artemia

Sammendrag

Til startfôring av torsk og kveitelarver er det helt nødvendig med levende fôrorganismer før yngelen gradvis tilvendes et kommersielt formulert fôr. For å oppnå stabil og forutsigbar storskala produksjon av yngel er det viktig at levendefôrorganismene har ernæringsmessig riktig sammensetning. Artemia brukes til yngelproduksjon over hele verden og er en av de fôrorganismer det brukes mest av. Den klekkes fra hvileegg (cyster) som kan oppbevares i relativt lang tid og klekkes når det er behov for levende fôrorganismer. Den kan dyrkes ved store tettheter men på grunn av lavt innhold av essensielle fettsyrer må næringsverdien forbedres før den fôres ut til yngelen. Dette gjøres ved å anrike Artemia, det vil si fôre Artemia med en emulgert diett (anrikningsprodukt), i 24 timer for at den skal få optimal næringsverdi.   Produksjonsforsøkene som er beskrevet i denne rapporten omhandler metoder for anrikning og produksjon av korttidsanriket Artemia. I rapporten er det fokusert mye på lipid, fettsyresammensetning og innholdet av de essensielle fettsyrene DHA og EPA i Artemia. Forsøkene viser varierende resultater avhengig av anrikningsdiett og ut fra effekter på fisk er det definert grenseverdier for hva som betraktes som høy og lav næringsverdi i Artemia.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214014700

Vis denne publikasjonen hos Cristin