Til hovedinnhold
Norsk English

Matematisk modellering av fiskeriaktivitet, med hovedvekt på operasjonsanalytisk modellering av fiskefartøy og fiskeflåter - en litteraturoversikt SIP Bærekraftig fartøyteknologi og flåtestruktur

Sammendrag

Rapporten gjennomgår publiserte arbeider vedrørende operasjonsanalytiske modeller av fiskefartøy og fiskeflåter, samt prosjekteringsverktøy og beslutningsstøtteverktøy for turbeslutninger og operasjonsoptimalisering for fiskefartøy.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arnt Amble

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214014662

Vis denne publikasjonen hos Cristin