Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologistatus i havbruk

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Norges Forskningsråd gjennomført prosjektet ”Teknologistatus i havbruk” (NFR-prosjekt nr. 152602/120). Det er med utgangspunkt i år 2002 gitt et bilde av teknologistatus innen sjøbasert matfiskoppdrett av laksefisk, torsk og kveite, dyrking av blåskjell og kamskjell, i tillegg til arbeidsfartøy og brønnbåter. I utgangspunktet har Norge et generelt høyt nivå innen teknologi til havbruk, bl.a. som følge av den parallelle utvikling som har skjedd med brukere og produsenter av teknologi. Dette gjelder spesielt for laks. Samtidig er situasjonen at man sliter med å få etablert teknisk velfungerende produksjonslinjer for ”nye” arter som kveite, torsk, blåskjell og kamskjell. Selv om mye av teknologien er tilfredsstillende, ser man at økt kompleksitet medfører økt kunnskapsbehov. Dette, sammen med endrede eksterne rammebetingelser, stiller større krav til teknologi. Betydningen av å etablere et faglig dokumentert grunnlag blir viktigere. At patenter og annen beskyttelse er lite utbredt innen havbruksnæringen underbygger dagens situasjon. Videre ser man en betydelig kopiering av norsk teknologi i utlandet, og innovasjonsgraden innen mer komplisert teknologi blant utenlandske aktører er økende. Dette er forhold som utfordrer Norges eksisterende posisjon som teknologileverandør. Med utgangspunkt i teknologistatus, og begrensninger for dagens løsninger, er det antydet utfordringer hvor det er behov for å sette inn en innsats fremover.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018900

Vis denne publikasjonen hos Cristin