Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling og testing av håndteringsegenskapene til Flexirist i Snurrevad

Sammendrag

Gjennom forsøk ved bedriften SM TRIPLEX på Averøy og tokt med snurrevadbåten ”Kvernsund” har en testet håndteringsegenskapene til en snurrevadversjon av Flexirist. Forsøkene ved SM TRIPLEX viser at Flexirist kan kjøres gjennom en triplex nothaler uten at det oppstår skader på rister eller nettseksjon, såfremt ristenes bredde ikke overstiger høyden på nothalerens ruller.   De oppfølgende forsøkene på sjøen med Kvernsund viser at det er fullt mulig å håndtere Flexirist ombord i en snurrevadbåt som har triplex og/eller kraftblokk for haling av snurrevaden. Dette uten problemer og vesentlige endringer i operasjonen av redskapen.  Håndteringsmessige aspekter begrenser således ikke lenger mulighetene for å utrede rist som et alternativt seleksjonssystem i snurrevad.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Angell

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018897

Vis denne publikasjonen hos Cristin