Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av Ørtvann til røyeoppdrett

Sammendrag

Ranfjord Fiskeprodukter har inngått avtale med Rana Gruber om disponering av et dagbrudd på Storforshei i Rana kummune. Dette er en unik lokalitet med tilsynelatende prima vannkvalitet. Det har blitt gjort noen forundersøkelser av lokaliteten, men det var behov for en grundigere gjennomgang av forholdene. Målet med prosjektet var å• Klarlegge vannkvalitet og gi en systembeskrivelse av det tidligere dagbruddet• Vurdere ulike oppdrettskonsept og utslipp i bassenget samt en kort vurdering av mulige påvirkninger på vannkvaliteten ut fra gitte forutsetninger• Konkludere mhp egnethet for røyeoppdrett i lokaliteten Det ble tatt vannprøver og prøver av vill fisk i bassenget. Analyse av vill fisk og dens mageinnhold viste at denne var i godt hold. Oppdrettsfisken synes å ha det bra og vokser godt. Dødeligheten rapporteres å være tilfredsstillende lav. Vannkvaliteten er stort sett god, men det må vises forsiktighet i perioder med stor omrøring (f eks vårflom, sterk vind) og i perioder med store temperaturvariasjoner. Faren er at det kan komme opp giftig H2S fra bunnen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Nils Hagen
  • Harald Fløgstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Community

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018846

Vis denne publikasjonen hos Cristin