Til hovedinnhold
Norsk English

Den norske fiskeflåten - en oversikt over fangst-aktivitet, konsesjoner og fornying

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over aktiviteter, konsesjoner og fornying spesielt for de største grupper i den norske fiskeflåten. Flåten inndeles i noen hovedgrupper, som stor kystfiskeflåte med kombinasjonsdrift, konvensjonell bank-/havfiskeflåte med autoline og/eller garn, trålerflåtene som fisker industrifisk, torskefisk og reke med bunntrål samt ringnotflåten som fanger pelagisk fisk med ringnot og flytetrål.   Underlagsdata brukt i denne rapporten er bl.a. hentet fra Årsberetning vedkommende Norske Fiskerier 1999 – Nr. 7, Fiskeridirektoratets Merkeregister, samt fra våre egne databaser for fiskebåter/nybygg.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018854

Vis denne publikasjonen hos Cristin