Til hovedinnhold
Norsk English

Helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten. Rapport fra workshop Rica Hell Hotel, 30. - 31. aug. 2001

Sammendrag

Formålet med denne workshopen har vært å identifisere aktuelle FoU-områder og oppgaver innenfor HMS i fiskeflåten som skal inngå i det nyopprettede forskningsfondets (FHF) videre arbeidet med strategier, satsingsområder og tiltak framover. Dette har vært søkt løst ved å diskutere aktuelle problemstillinger for deretter å foreta prioriteringer. Aktuelle problemstillinger er blitt belyst både gjennom innledninger, gruppearbeider og faglige notater.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018714

Vis denne publikasjonen hos Cristin