Til hovedinnhold
Norsk English

Marine ressurser og teknologiutvikling

Sammendrag

Flere uavhengige utredninger har utpekt den sjømatproduserende næring som det store norske vekstområde i årene fremover. Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Norges Forskningsråd med den hensikt å utrede muligheter og hovedutfordringer innen utvikling av teknologi, utstyr og tjenester for fiskeri- og havbruksnæringen sett i perspektiv av den forventede sterke veksten.   I arbeidet er det lagt vekt på å beskrive næringens situasjon og forutsetninger og hvilke trender som forventes å komme til å dominere utviklingen. I lys av dette er det utarbeidet scenarier som genererer behov for ny teknologisk utvikling. Rapporten tar ikke stilling til hvorvidt vi i Norge skal eller bør realisere disse scenariene, men påpeker hva som skal til hvis vi ønsker å realisere dem. Rapporten konkluderer med at økt innsats innen utvikling av teknologi er en forutsetning for å kunne realisere den potensielle veksten innen sjømatsektoren. Dette vil kreve en mer teknologi-intensiv og industrialisert sjømatsektor som dermed også vil representere et betydelig potensiale for teknologileverandørene. Basert på forsiktige anslag antas her at det vil kunne genereres et leverandørmarked på mellom 25 og 30 mrd. innen år 2020. En ytterligere integrering av sjømatsektoren med de øvrige deler av den maritime næring eller klynge forventes også og anbefales stimulert.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Administrasjon
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018811

Vis denne publikasjonen hos Cristin