Til hovedinnhold
Norsk English

Seleksjonsforsøk med 55- og 60 mm Fleksirist i bunntrålfiske etter torsk

Sammendrag

Fra 11. – 23.juni 2001 ble det gjennomført et tokt på kysten av Finnmark med tråleren Bliki for etablering av seleksjonsparametre ved bruk av Fleksirist i bunntrålfiske etter torsk. Forsøkene ble organisert og finansiert av F.DIR. Kontoret for fiskeforsøk og veiledning, med SINTEF Fiskeri og havbruk A/S som faglig ansvarlig. Resultatene fra toktet viste at Fleksirist har gode hånterings- og brukeregenskaper og medfører ikke økt sikkerhetsrisiko ved dårlig vær. Med 55mm spileavstand var L50% og SR hhv. 50,3- og 8,4cm. Resultatene med 60mm spileavstand var hhv. 52,2 og 10,4cm. Den statistiske modellen Richard ga best tilpassing til datamaterialet. Uten at direkte sammenligning med Sort-X/Enkelrist er utført for torskefiske, indikerer resultatene at Fleksirist vil gi tilnærmet lik innblanding av undermåls fisk i fangsten som disse systemene. På bakgrunn av ovenstående og tidligere tokt, anser en det som dokumentert at Fleksirist gir like god seleksjon som eksisterende system i fiske etter sei og torsk. 55mm Fleksirist kombinert med 135mm PA-sekk gir vesentlig mindre innblanding av undermåls fisk i fangsten enn 135mm UC-sekk uten rist. I vårt tilfelle ville feltet ha blitt stengt hvis ikke rist hadde vært benyttet. Bruk av innernett i sekken ga ingen endringer i seleksjonsparametrene, noe som antyder at det skjer liten eller ingen etterseleksjon i en UC-sekk når Fleksirist blir benyttet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Angell

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018617

Vis denne publikasjonen hos Cristin