Til hovedinnhold
Norsk English

Toktrapport: Seleksjonsforsøk med 50 mm Fleksirist i bunntrålfiske etter sei II

Sammendrag

Fra 21.sept. til 2.okt. 2000 ble det gjennomført et tokt med tråleren ”Bliki” for etablering av seleksjonsegenskaper og testing av material- brukeregenskapene til Fleksirist. Forsøkene viste at Fleksirist er enkel å håndtere og ikke medfører økt sikkerhetsrisiko for mannskapet. Ristenes tverrbånd viste meget gode egenskaper. Spilene benyttet i ristene under dette toktet viste svakheter og disse må kvalitetssikres. Spilenes avslutning og overgang til nettseksjon bør endres på grunn av hekting i linet. Seleksjonsresultatene vises i tabellen under. I forhold til tidligere tokt oppnådde en kortere SR og høyere L50%. De bedrede resultatene tillegges endringer i tverrbånd, nettseksjon og monteringen av ristene. Fleksirist med 50mm spileavstand og 100mm PA sekk ga seleksjons godt tilpasset minstemålet på sei (45cm) i det aktuelle området. 55mm Fleksirist gir for stor utsortering av overmåls sei.Sammenlignet med seleksjonsresultater for Sort-X, synes Fleksirist å gi forholdsvis lik seleksjon. Direkte sammenligningsforsøk bør imidlertid gjennomføres.Forsøkene ble organisert og finansiert av F.DIR. Kontoret for fiskeforsøk og veiledning. Prosjektet er brukerstyrt med Bull Gummi-Industri AS som industripart og medfinansiering fra Norges Forskningsråd.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Angell

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214014654

Vis denne publikasjonen hos Cristin