Til hovedinnhold
Norsk English

Prosesser og utstyr for marine arter i havbruksnæringen

Sammendrag

Det strategiske instituttprogrammet PROMAR er gjennomført i tidsrommet 1997-2000, de første to årene i regi av MARINTEK, de to påfølgende av SINTEF Fiskeri og havbruk AS.  Det strategiske instituttprogrammet er finansiert av Norges forskningsråd.  Målet med instituttprogrammet har vært å utføre grunnleggende arbeid for utvikling av ny kompetanse, metodikk og hjelpemidler som kan anvendes i dokumentasjon og utvikling av teknologi og prosedyrer relatert til marine arter i havbruksnæringen.  Viktige områder har bl.a. vært å utarbeide kriterier for anleggskonsepter rettet mot produksjon av kveite og kamskjell.   Aktivitetene har bl.a. omhandlet status og designkriterier for oppdrettskonsepter for kveite og skjell, analysemetodeutvikling, og konseptutvikling for kveite og skjell.  Gjennom programmet har en fått muligheten til å bygge opp spisskompetanse hos bl.a. nyansatt personell.  Det er utført 6 studentoppgaver i tilknytning til programmet.  I programperioden er instituttets kompetanse, kapasitet og ikke minst aktivitetsnivå økt betydelig.  Det siste har bl.a. medført at kontakten med utstyrsleverandører og havbrukernæringen er forsterket, og en har i forlengelsen av programmet bidratt med nyervervet kunnskap til næringsaktører.  Med bakgrunn i aktivitetene i arbeidet er det omsøkt to patenter.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214021650

Vis denne publikasjonen hos Cristin