Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskefartøyteknologi mot år 2010. Faglig sluttrapport for FISKERI 2010 - strategisk instituttprogram for fiskefartøyforskning

Sammendrag

Det strategiske instituttprogrammet FISKERI 2010 er gjennomført i tidsrommet 1997-2000, de to første årene av MARINTEK, de to siste av SINTEF Fiskeri og havbruk AS.  I alle fire årene har gjennomføringen skjedd i nært samarbeid med Fakultet for marin teknikk, NTNU. Norges forskningsråd (Område Bioproduksjon og foredling) har finansiert programmet.Målet med programmet var å utvikle kompetanse, metodikk og hjelpemidler for utvikling av fartøy, utstyr, driftsopplegg og regelverk som møter fremtidens utfordringer til fiskerinæringen. Viktige områder har vært hvordan verdiskapingen i fiskeflåten kan økes, hvordan fiskefartøyet som arbeidsplass kan forbedres, og hvordan fiskeflåten kan gjøres mer energieffektiv og miljøvennlig.Arbeidet har bl.a. omhandlet systemer for ivaretakelse av biprodukter, for levende lagring og transport av fangsten, bedre seleksjonsteknologi, nordisk samarbeid for bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for fiskere, livsløps miljøanalyser for fiskefartøy samt IT-baserte operasjonsstøtte-verktøy for fiskefartøy. Det er utført ni hovedoppgaver i tilknytning til programmet, og to doktorgrader. To patenter har delvis bakgrunn i programmets arbeid. Instituttets kompetanse, kapasitet og aktivitetsnivå på programmets områder er vesentlig økt i løpet av programperioden , tildels som resultat av programmets arbeid. Resultater fra programmet er presentert i nasjonale og internasjonale faglige fora. Programmet har bidratt til styrking av instituttets nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Programmet bidro vesentlig til initiering og arrangement av den internasjonale fagkonferansen World FishTech 2000.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arnt Amble

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214021642

Vis denne publikasjonen hos Cristin