Til hovedinnhold
Norsk English

Restråstoff fra produksjon av laks og skalldyr - Råstoffsammensetning og marked

Sammendrag

Som en del av et fellesprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk AS og SINTEF Teknologiledelse innefor REGINN har det i 2000 vært gjennomført et prosjekt omkring marint restråstoff.   Rapporten presenterer resultatet av litteraturstudier, komponentanalyser og markedsustudier.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eva Falch
  • Stig Jansson
  • Marit Sandbakk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214021626

Vis denne publikasjonen hos Cristin