Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskerinæringens muligheter til å bidra til oppfyllelse av Kyoto-avtalen Delrapport - første år

Sammendrag

I forbindelse med de forpliktelser Norge har tatt på seg i relasjon til oppfyllelse av kravene i Kyoto-protokollen er det forventet at alle sektorer i det norske nærinmgslivet må bidra med sin andel.  Havgående fiske har ord på seg for å være en energiintensiv måte å produsere mat på.  I prosjektet har en kartlagt forbruk i autoline- og ferskfisktrålerflåten.  Resultatene fra denne aktiviteten blir presentert i form av kilogram fisk i relasjon til kilogram olje.  Videre går vi inn og foretar datainnsamlinger og analyser på fartøynivå for å finne driftsprofiler.  Med utgangspunkt i disse gjøres analyser for å finne potensialet for energisparing.  Analysene munner ut i en tiltakspakke med mulige virkemidler for å redusere energiforbruket ombord. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Harald Ellingsen
  • Kristin Hassel
  • Arne Farstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214021618

Vis denne publikasjonen hos Cristin