Til hovedinnhold
Norsk English

FAGLIG SLUTTRAPPORT Kvalitetsforbedring på fisk ved tråling ""Fokus på fangstprosesser""

Sammendrag

Rapporten beskriver bakgrunn, gjennomføring og resultater av et forprosjekt som omhandler kvalitetsforbedring på fisk ved tråling, med fokus på fangstprosessen.   Det er utført et litteratursøk vedrørende tidligere arbeid, innsamling og gjennomgang av prisstatistikk samt arrangert en Workshop.   Utfra litteratursøk har en funnet at det er gjort svært lite av direkte forsøk for å avdekke hvordan ulike deler av selve fangstprosessen påvirker fiskens kvalitet, eller sammenligninger mellom ulike redskapsgrupper.   På bakgrunn av prisstatistikk og informasjon fra fiskere og fiskemottak kan en sannsynliggjøre at det oppnås bedre pris på fisk fanget med andre redskaper enn trål. Prisdifferansen synes å relaterer seg til fiskens kvalitet.   Gjennom workshopen fikk en samlet FOU og redskapsindustri. Erfaringer og ideer innenfor temaet ble utvekslet og det var konsensus vedrørende problemstillinger. Konkrete forslag til videre arbeid med ansvarlige og samarbeidsparter ble utarbeidet. Workshopen ga grunnlag for utvidet samarbeid mellom nordiske aktører.    

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Angell

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2000

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214021510

Vis denne publikasjonen hos Cristin