Til hovedinnhold
Norsk English

Ciliater i rotatoriekulturer

Sammendrag

Det er gjennomført studier av typer og antall ciliater i rotatoriekulturer fôret med forskjellige typer alger og/eller gjær og marine oljer ved SINTEF og NTNU’s forsøksanlegg på Brattøra i Trondheim, ved  University of Fisheries, Nha Trang, Vietnam og Anuenue Fisheries research Centre, Hawaii. Slektene Euplotes og Cyclidium utgjør de vanligste ciliat-typer i undersøkte rotatoriekulturer, uansett fôringsopplegg. I kulturer fôret med gjær og marine oljer kan ciliater komme opp i et antall på flere tusen pr.ml i batchkulturer. Ved 10 og 100% fortynning reduseres antall ciliater til under 1000/ml. Lavest antall ciliater er registrert når rotetoriekulturene fôres med Tetraselmis sp.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2000

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018730

Vis denne publikasjonen hos Cristin