Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskerinæringens muligheter til å bidra til oppfyllelse av Kyoto-avtalen Delrapport - første år

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk arbeider i dette prosjektet med å finne metoder som setter fiskeriene i stand til å redusere sitt energiforbruk og utslipp av klimagasser. Prosjektet har som delmål å finne forbruket av brennolje i forskjellige ledd i fiskerikjeden, potensialet for innsparing i næringsskjeden og effekten av alternative virkemidler som kan tenkes satt inn for å oppnå den målsetting som er satt i Kyotoavtalen.    I første år har prosjektet søkt å fremskaffe best mulig underlag i form av driftsprofiler for enkeltfartøyer for å bestemme brennoljeforbruket på årsbasis for autoline- og ferskfisktrålerflåten. Potensialet for reduksjon av utslipp skal analyseres og mulige tiltak for reduksjon av utslipp i de to flåtegruppene skal kartlegges som videre arbeid i prosjektets andre og avsluttende år. Prosjektet er noe forsinket grunnet problemer med å fremskaffe gode nok data fra fiskerinæringen: Som kompenserende tiltak for sikre forsvarlig fremdrift, er det lagt vekt på å bygge opp en hensiktsmessig datastruktur og en database slik at senere komplettering av data og analysearbeid kan utføres mest mulig effektivt. Prosjektet støttes i sin helhet av Norges forskningsråd.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Harald Ellingsen
  • Arne Farstad
  • Kristin Hassel

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2000

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018692

Vis denne publikasjonen hos Cristin